Een heel dorp in zijn geheel laten draaien op de stroom van windpark De Noord. De twee turbines produceren gezamenlijk per jaar 10.000 MWh elektriciteit. De 2.515 huishoudens in het dorp Terheijden gebruiken elk jaar ruim 8.500 MWh elektriciteit. We kunnen het dorp, en meer, voorzien van eigen duurzaam opgewekte elektriciteit.

Meer info

Ja, de 3 turbines draaien al langs de A16 bij Breda. Kenmerkend voor dit windpark is de investering van 340 obligatiehouders om het vermogen van 1 miljoen te vormen. De samenwerking met lokale partijen zoals BRES en Hezelaer zorgen dat de energie ten goede komt aan Breda en omgeving.

Meer info

De bouw van de 4 turbines boven Nijmegen begint in 2016. Bijzonder, want het is een burgerinitiatief begonnen in 2012. Met 1500 mensen die investeren voor in totaal 2 miljoen euro blijkt het mogelijk om als coƶperatie een windpark te bouwen, in eigendom te hebben en te exploiteren.

Meer info