Wind

Windpark De Noord

2015 / /

De twee molens op De Noord komen volledig in eigendom van Drimmelen. Via een coöperatief model worden de inwoners, bedrijven en organisaties eigenaar van het hele project. Alle deelnemers mogen elektriciteit uit de eigen turbines afnemen. En het windpark is een investering die gedurende tenminste 15 jaar een goed financieel rendement geeft. Het project geeft een boost aan de economie in Drimmelen. Terheijden staat in één klap op de duurzame kaart van Nederland.

Het plan voor Windpark De Noord bestaat uit 2 turbines aan de Bredeweg in Terheijden, tussen De Mark en knooppunt Zonzeel. De turbines liggen in de grootschalige zoekzone voor windenergie die parallel loopt aan A16. We realiseren hier langs de snelweg 2 turbines met een masthoogte van 100 meter, type L82 van het Nederlandse Lagerwey.

Windpark Hazeldonk

2014 / /

Ze staan er! Sinds augustus 2015 produceren de 3 Lagerwey L100 turbines op het bedrijventerrein Hazeldonk elektriciteit voor ruim 6.000 Bredase huishoudens. De 3 turbines zijn een grote stap in het waarmaken van de klimaatambities van de gemeente Breda, in 2044 CO2 neutraal.

Windpark Hazeldonk is een samenwerkingsproject van Greentrust en Izzy Projects. De samenwerking gaat lang terug en dit is het eerste project dat we samen realiseren.

Windpark Hazeldonk is een Bredaas project. Zo’n 340 Bredanaars doen mee en hebben een steentje bijgedragen aan de realisatie van het project middels obligaties. Gezamenlijk hebben ze bijna 1 miljoen euro aan bijeen gebracht om het project mee te financieren.

De elektriciteit die de turbines opwekken wordt door het Bredase energiebedrijf Hezelaer afgenomen. Hezelaer zorgt ervoor dat de  groene stroom in Breda blijft. Dit doen ze door de stroom te verkopen aan bedrijven en particulieren die graag stroom uit de eigen stad willen afnemen.

De lokale energiecoöperatie BRES doet mee. BRES heeft de obligaties aangeboden en meegewerkt in de campagne. Met nieuwe projecten blijven met BRES samenwerken, op nieuwe wegen naar een lokale duurzame energievoorziening in handen van de Bredanaars.

Windpark Nijmegen-Betuwe

2012 / /

Het opwekken van echte donkergroene energie in eigen hand. Dat is het belangrijkste kenmerk van het windpark Nijmegen-Betuwe. 1500 inwoners van Nijmegen en omgeving doen mee in de coöperatie WindpowerNijmegen. Samen gaan ze (in eerste instantie 4) turbines exploiteren.

Windpark Nijmegen-Betuwe behoort tot een show-case van goed ontwikkelde windparken met aansluiting op een frisse beweging in Nederland. Omwonenden en betrokkenen uit de omgeving maken zich samen sterk voor een gemeenschappelijk doel, goed voor de eigen omgeving en de lokale voorzieningen. Mensen hebben baad bij lokale windenergie en nemen het heft in eigen handen. De beweging maakt het burgerproject mogelijk. Een beweging waar Izzy zich thuis voelt.

De 4 turbines worden gebouwd in 2016 en zijn voor 1 november 2016 operationeel. Dat is het begin van een lokaal duurzaam energiebedrijf in Nijmegen. De coöperatie gaat in 2017, zo is het plan, nog een extra vijfde turbine bouwen in dezelfde lijn. Na 2017 worden de gronden rondom het windpark gebruikt om een grote zonne-centrale te realiseren.