De toekomst van energie

Wat duidelijk is, is dat we beter met de aarde moeten omgaan. We weten dat fossiele brandstoffen beperkt zijn en schaarser worden. Maar wind gaat nooit op, de zon komt altijd weer op, water kan niet anders dan stromen. Daar ligt de toekomst van energie.

Vanuit Izzy projects BV werk ik aan het verduurzamen van de energieproductie, het liefst in projecten met de drie componenten lokaal, burgerparticipatie, duurzaam. Een uitleg, met de laatste term voorop:

Duurzaam

Energiemaatschappijen zoeken mogelijkheden om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen. Het aantal mensen neemt toe en onze samenleving verbruikt meer energie dan ooit. Het vraagt nieuwe technologie en een transitie van oude naar nieuwe energieopwekking. Biomassa lijkt een tussenoplossing, beter is duurzaam opgewekt. De kracht van wind, zon en water raken nooit uitgeput. Dus logisch dat als je een missie uitschrijft, deze duurzaam is.

Neem dan burgerparticipatie…

Minder logisch is duurzame energieproductie te ontwikkelen van onderop met betrokken mensen. Geen grote energiemaatschappij, die het voortouw neemt en het project ontwikkelt. Izzy gebruikt haar kennis en kunde in windparkontwikkeling zoveel mogelijk om samen met de onderstroom uit de omgeving een windpark te realiseren ten goede van die omgeving. Dat kan in vormen van een coöperatie, stichting, belangenvereniging, soms samen met een lokaal georganiseerde federatie. Ze kunnen mede-eigenaar van turbines worden, het windpark exploiteren en de groene stroom in eigen huis nemen. Zo kunnen mensen kiezen of ze meewerken aan de toekomst.

Lokaal

Ten slotte geloof ik dat we af moeten van de graaicultuur en het meer-meer-meer. De traditionele economie stond dit nog toe. De geluiden dat het anders moet, en kan, zijn steeds harder. Ik streef ernaar de assets per project zoveel mogelijk te laten toekomen aan zoveel mogelijk mensen. In de projectontwikkeling van duurzame energieparken zoek ik daarom samenwerking met lokale partijen. Een belangenvereniging, een stroomaanbieder, een milieuorganisatie, gemeente en heel veel bewoners. Daar ligt het verschil van Izzy projects.

Izzy projects

Pim de Ridder heeft een staat van dienst in het ontwikkelen van windparken. De eerste jaren het vak in de praktijk geleerd bij energiemaatschappijen, sinds 2008 werkt hij zelfstandig, zowel in Nederland als buitenlandse projecten. Het is interessant het werkterrein van duurzame energie te verbreden met zon en water. De crossovers liggen voor de hand.