Projecten:

Windpark Hazeldonk

2014 / /

Ze staan er! Sinds augustus 2015 produceren de 3 Lagerwey L100 turbines op het bedrijventerrein Hazeldonk elektriciteit voor ruim 6.000 Bredase huishoudens. De 3 turbines zijn een grote stap in het waarmaken van de klimaatambities van de gemeente Breda, in 2044 CO2 neutraal.

Windpark Hazeldonk is een samenwerkingsproject van Greentrust en Izzy Projects. De samenwerking gaat lang terug en dit is het eerste project dat we samen realiseren.

Windpark Hazeldonk is een Bredaas project. Zo’n 340 Bredanaars doen mee en hebben een steentje bijgedragen aan de realisatie van het project middels obligaties. Gezamenlijk hebben ze bijna 1 miljoen euro aan bijeen gebracht om het project mee te financieren.

De elektriciteit die de turbines opwekken wordt door het Bredase energiebedrijf Hezelaer afgenomen. Hezelaer zorgt ervoor dat de  groene stroom in Breda blijft. Dit doen ze door de stroom te verkopen aan bedrijven en particulieren die graag stroom uit de eigen stad willen afnemen.

De lokale energiecoöperatie BRES doet mee. BRES heeft de obligaties aangeboden en meegewerkt in de campagne. Met nieuwe projecten blijven met BRES samenwerken, op nieuwe wegen naar een lokale duurzame energievoorziening in handen van de Bredanaars.